";
دانلود کتاب گفتار درمانی پل ژاگو
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
دانلود کتاب-->>> دانلود رایگان کتاب-->>> دانلود کتاب پزشکی و سلامت-->>> دانلود کتاب گفتار درمانی پل ژاگو

دانلود کتاب گفتار درمانی پل ژاگو

 • نام کتاب : گفتار درمانی
 • ژانر کتاب : دانلود کتاب پزشکی و سلامت
 • نام نویسنده : پل ژاگو
 • سایز کتاب گفتار درمانی : حدودا 1 مگ
 • زبان کتاب : فارسی
 • تاریخ درج : 2018-08-24 10:04:02
 • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
 • امتیاز منتقد به گفتار درمانی : 7

در دنیای اینترنت کتاب های گفتار درمانی زیادی موجود هستش و در بازار هم همینطور اما در کل در صورتی که مشکل گفتار شما و یا نزدیکان شما به صورت حاد هستش من به شما توصیه میکنم که حتما با متخصص این کار مشورت نمایید و از مشاورین با تجربه کمک بگیرید . این کتابی که من امروز برای شماقرار دادم نوشته پل ژاگو هستش
بخشی از کتاب صفحه 9
کودکی که در میان فرھیختگان پرورشیافته از ھمان آغاز بدرستی زبان می گشاید. او ناخودآگاه از اطرافیان خود تقلید می کند و گفتار او بازتاب محیطشاست. ھمه ما تحت تاثیر سخنان اطرافیان ھستیم. دھان ما از آنچه گوشمان میشنود پیروی میکند. از این پدیده خودبخودی نھایت استفاده را بکنید و به کسانی که قدرت بیان خوبی دارند بدقت گوش فرادھید. بدنبال فرصت باشید تا از این راه حافظه شنیداری خود را تربیت کنید. به ھمین منظور شرکت در ھمایش ھا، جلسه ھای سخنرانی، نمایشکمدی و تراژدی برجسته ادبی، موعظه ھا، خطابه ھای دفاعیه، سخنرانی ھای تلویزیون و ... بسیار عالی است. بی آنکه درصدد حفظ یا تجزیه و تحلیل کردن مفھوم شنیده ھایتان باشید منفعلانه ضبط کنید و ناھشیاری شما سایر کارھا را انجام میدھد.
پساز آنکه سخنرانی چندین شخصیت را شنیدیم کمابیشمی توانیم قاطعانه از گروه خاصی از سخنرانی ھا یا شیوه بیان مشخصی پیروی کنیم. این گرایشنشانگر وجود وجه تشابه بین شما و آن شیوه خاص بیان است و شما احساس می کنید برایتان آسان تر و خوشایندتر است.
بخشی از کتاب صفحه 11
بکار بستن آموزش ھای این فصل برای شروع بھبودی محسوس، کافی است. اگر خواستار پیشرفتی سریع ھستید نکات مھمی که تاکنون از مطالب این کتاب یادداشت نموده اید بارھا و بارھا بخوانید. تمام نکات را بدرستی رعایت کنید و بخصوص از ھیچ فرصتی برای بکارگیری
آنھا غافل نشوید.
بیاد داشته باشید ھرچیز گفتنی است. به شرط اینکه واژه ھای ساده، بی کنایه و ظریف را انتخاب کنیمو لحنی آرام و مثبت برگزینیم. ھیچ کسدر دنیا نباید این حسرا در شما برانگیزد که از صحبت کردن با او می ھراسید. با در نظر گرفتن تمام باریک بینی ھای لازم، قاطعانه و جسورانه صحبت کنید. چندی نخواھد گذشت که با وجود حساسیت و شکنندگی امروزتان، رویین تن خواھید شد.
بخشی از کتاب صفحه 12
ھر اثر ادبی حتی کوچک و کم اھمیت اگر با این شیوه تجزیه و تحلیل شود نقشموثری در باروری فکری شما خواھد داشت و کنجکاوی و اشتیاق مفرط به کسب دانشرا در شما برمی انگیزد و شما را در راه آشنایی با سایر قلمروھای دانشو آگاھی که ھم اکنون برایتان بیگانه اند، ھدایت خواھند کرد. ھمین که مسئله ای توجھتان را جلب کرد در ابتدا به بررسی ابعاد عمومی آن بپردازید. سپسبه تدریج وارد جزییات آن شوید، بدین ترتیب خود را آماده می کنید تا عمیقا بنیاد و اساساین قلمرو را درک کنید. این ھمه در آینده به شما این امکان را میدھد تا در مورد موضوع یادشده با جذابیت و گیرایی به بحث و گفتگو بپردازید.

 • کتاب های ویژه
 • جدیدترین ها
 • آخرین نظرات
عشق به کتاب

عشق به کتاب

این بخش از سایت دهکده دانلود برای علاقه مندان به دانلود کتاب و عاشقان کتاب pdf ساخته شده و برای بهره برداری شما تهیه گردیده است

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

شما میتوانید از طریق قرار دادن نظرات و یا با استفاده از تلگرام به آیدی @yashar_0007 با ما در ارتباط باشید

سوال امنیتی : نام پایتخت ایران چیست ؟